Endoskopi nedir? Kime yapılır.
Besin Allerjisi
Besin Zehirlenmesi
Çocuklarda Gastrit ve Ülser
Çölyak Hastalığı
İshalli Çocuğa Yaklaşım
Koroziv Madde İçen Çocuğa Yaklaşım
Kusma ve Gastroözofageal Reflü
Tekrarlayan Karın Ağrısı
Viral Hepatitler
Kabızlık
   
   
   
   
   
 
 
 
Uluslararası Kongreler İçin Tıklayınız...
KATILDIĞI ULUSAL KONGRELER
 

1. G. T.  Tümay, S. Aksel, A. Kazemi, T. Kutlu, F. Çullu. Çocuklarda karaciğer iğne biyopsisi. XXVI. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Kardioloji. 24-26 Haziran 1987, İstanbul. s. 60-1

2. G. T. Tümay, T. Kutlu. Byler hastalığı. XXVI. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Kardioloji. 24-26 Haziran 1987, İstanbul. s. 73

3. G. T. Tümay, T. Kutlu, F. Çullu. Bilier atrezili hastalarda genel yaklaşım ve problemlerimiz. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 14-16 Eylül 1988, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. B. 213.

4. G. T. Tümay, F. Çullu, T. Kutlu. Kliniğimizde HBV taraması. XXVII. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Hepatoloji. 27-29 Haziran 1988, İstanbul. s.17

5. F. Çullu, G. T. Tümay, T. Kutlu. Yenidoğanda kordon kanı prealbumin değerinin bebek doğum ağırlığıyla ve büyük çocuk serum prealbumin düzeyiyle ilişkisi. XXXIII. Milli Pediatri Kongresi. 8-12 Ekim 1989, Bursa. s. 689.

6. T. Kutlu, A. M. Fisher, J. Schmitz. Gluten enteropatisi tanı ve takibinde serum antigliadin antikorlarının değeri. 2. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi. 27-30 Nisan 1992, Ankara.

7. T. Kutlu, S. Göksel, F. Çullu, G. Özbay, G. T. Tümay. İntestinal cryptosporidiosis. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi. 2-5 Kasım 1992, Antalya. s. 71 (poster)

8. F. Çullu, T. Erkan, T. Kutlu, G. Özbay, G. T. Tümay. Çocukluk çağı B hepatiti olgularımızın klinik, serolojik ve histolojik olarak irdelenmesi. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi. 2-5 Kasım 1992, Antalya. s. 9

9. O. F.Şenyüz, N. Sarımurat, S. İskit, F. Çullu, T. Kutlu, S. Dervişoğlu. Çocukta cerrahi sarılık. İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 12. Kurultayı. 12-16 Ekim 1993, İstanbul. s. 159

10. N. Sarımurat, S. İskit, T. Kutlu, F. Çullu, Y. Adalı, O. F. Şenyüz. Çocuk yaş grubunda özofagus varis kanaması tedavisi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 12. Kurultayı. 12-16 Ekim 1993, İstanbul. s.163

11. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, G. T. Tümay. Sakkaraz-izomaltaz eksikliği, bir olgu. XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonataloji Kongresi. Pediatride Enfeksiyon Hastalıkları. 14-18 Haziran 1993, İstanbul. s. 76

12. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, G. T. Tümay, S.Göksel. İki ülseratif kolit olgusu. XXX. Türk Pedatri Kongresi ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Pediatride Enfeksiyon Hastalıkları. 14-18 Haziran 1993, İstanbul.  s. 76

13. T. Kutlu, G. T. Tümay, F. Çullu, T. Erkan, S. Göksel, N. Sezgiç. Çocuklarda Helicobacter pylori tanı ve tedavisi. 16. Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi. 26-28 Nisan 1994, İstanbul. s. 101

14. F. Çullu, T. Erkan, T. Kutlu, G. Tümay, O. F. Şenyüz, G. Özbay, S. Göksel. Safra yolu atrezilerinde prognoz. 16.Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi. 26-28 Nisan 1994, İstanbul. s. 89

15. T. Kutlu, F. Çullu, G. T. Tümay, T. Erkan, S. Göksel, G. Özbay. Gluten enteropatili olgularımızın retrospektif olarak irdelenmesi. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 18-21 Eylül 1994. s.197

16. F .Çullu, T. Erkan, T. Kutlu, G. T. Tümay, İ. Ceyhan, N. Urgancı, S. Göksel, G. Özbay,İ. Yıldız. Kolestazla başvuran 2 histiositoz olgusu. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 18-21 Eylül 1994.  s. 232 (poster)

17. S. Göksel, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, G. Özbay, G. T. Tümay. Ailevi hipobetalipoproteinemi. XI. Ulusal  Patoloji Kongresi, Kuşadası-İzmir, 5-9 Ekim 1994. s. 75 (poster)

18. S. Göksel, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, G. Özbay, G. T. Tümay. Gluten enteropatisi. Klinik ve histopatolojik özellikler. XI. Ulusal  Patoloji Kongresi, Kuşadası-İzmir, 5-9 Ekim 1994. s. 10

19. S. Göksel, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, N. Sezgiç, R. Öztürk, G. Özbay, G. T. Tümay. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu. Gastroduodenal patolojilerle ilişkisi ve tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. XI. Ulusal  Patoloji Kongresi, Kuşadası-İzmir, 5-9 Ekim 1994. s. 11

20. T. Kutlu, G. T. Tümay, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, N. Urgancı, S. Göksel, G. Özbay. Çocukluk çağında çölyak hastalığı. XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi.  Antalya, 6-9 Kasım 1994. s. 120

21. T. Kutlu, F. Çullu, G. T. Tümay, T. Erkan, İ. Ceyhan, N. Urgancı, S. Göksel, R. Öztürk, N. Sezgiç. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu.  XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi.  Antalya, 6-9 Kasım 1994. P. 208 (poster)

22. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, S. Göksel, G. T. Tümay. Çölyak hastalığı  tanısında antigliadin antikorlarının rolü. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi. Ankara, 4-8 Haziran 1995

23. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, A. Sarıoğlu, G. T. Tümay. Çocuklarda kronik konstriktif  perikardit. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi. Ankara, 4-8 Haziran 1995.

24. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, G. T. Tümay. Çölyak hastalığında trombositoz. 1. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. Çeşme-İzmir, 6-8 Eylül 1995. s.116

25. İ. Ceyhan, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, G. T. Tümay. Gastroözofajeal reflü  araştırılmasında 24 saatlik pH monitorizasyonu. 1. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. Çeşme-İzmir, 6-8 Eylül 1995. s. 132

26. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, G. T. Tümay, N. Sarımurat, O. F. Şenyüz, G. Özbay. Portal hipertansiyon olgularımızın retrospektif olarak irdelenmesi. 1. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. Çeşme-İzmir, 6-8 Eylül 1995. s. 157

27. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, S. Göksel, G. T. Tümay. Çocukluk çağında çölyak hastalığı; 41 olgunun değerlendirilmesi. Çölyak hastalığının yurdumuzdaki durumu. Yuvarlak masa toplantısı. 1. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. Çeşme-İzmir, 6-8 Eylül 1995. s. 47-9

28. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, G. T. Tümay. Çocuklarda helicobacter pylori enfeksiyonu tedavisi: iki farklı protokolün karşılaştırılması. 11. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. Kuşadası-İzmir, 2-6 Haziran 1996. s. 142

29. F. Çullu, G. T. Tümay, T. Kutlu, T. Erkan, G. Özbay. Kronik B hepatitli çocuklarda alfa interferon tedavisi. 11. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. Kuşadası-İzmir, 2-6 Haziran 1996. s. 159

30. İ. Ceyhan, F. Çullu, T. Kutlu, S. Göksel, G. T. Tümay. Çocukluk çağı Helicobacter pylori gastritlerinde interlökin-6 düzeyi ve T lenfosit alt grupları. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 13

31. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, N. Urgancı, G. T. Tümay. Korozif madde içen çocukların endoskopik olarak değerlendirilmesi. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 15

32. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, N. Demirkıran, İ. Ceyhan, G. T. Tümay. Yenidoğan döneminde görülen kolestatik A hepatiti olgusu. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 41 (poster)

33. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, N. Demirkıran, H. Şentürk, G. T. Tümay. Bir koledok taşı olgusu. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 43 (poster)

34. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, N. Demirkıran, G. T. Tümay. Tubulopatisi olan bir A hepatiti olgusu. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 47 (poster)

35. N. Urgancı, F. Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, İ. Ceyhan, G. Özbay, G. T. Tümay. Bir infantil hemanjioendotelyoma olgusu. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 48 (poster)

36. İ. Ceyhan, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, S. Göksel, G. T. Tümay. Helicobacter pylori enfeksiyonu saptanan çocuklarda özofajit sıklığı. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 52 (poster)

37. N. Urgancı, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, G. T. Tümay. Bilinmeyen bir hiperamilazemi nedeni; üst gastrointestinal sistem endoskopisi. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 54 (poster)

38. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, N. Urgancı, G. T. Tümay. Helicobacter pylori tedavisi; iki farklı protokolün karşılaştırılması. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 56 (poster)

39. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, N. Demirkıran, İ. Ceyhan, S. Göksel, G. T. Tümay. Üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 66 (poster)

40. N. Urgancı, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, A. Sarıoğlu, S. Göksel, G. T. Tümay. Fontan ameliyatı sonrasında protein kaybettiren enteropati gelişen bir olgu. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 68 (poster)

41. T. Kutlu, N. Urgancı, T. Erkan, F. Çullu, S. Göksel, A. Sarıoğlu, G. T. Tümay. Nadir bir intestinal lenfanjiektazi nedeni; triküspit kapak hastalığı. 2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 9-11 Ekim 1996. s. 94 (poster)

42. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, N. Demirkıran, İ. Ceyhan, S. Göksel, G. T. Tümay. Üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarımızın retrospektif dökümü. XL. Milli Pediatri Kongresi. Gaziantep, 14-17 Ekim 1996. s. 119 (poster)

43. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, N. Urgancı, G. T. Tümay. Korozif madde içen çocukların endoskopik olarak değerlendirilmesi. XL. Milli Pediatri Kongresi. Gaziantep, 14-17 Ekim 1996. s. 117 (poster)

44. F. Çullu, G. T. Tümay, N. Demirel, T. Kutlu, T. Erkan, G. Özbay, S. Badur. Kronik B hepatitli çocuklarda alfa interferon tedavisi. III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. Ankara, 7-9 Kasım 1996. s. 37 (poster)

45. M. Alikaşifoğlu, F. Çullu, G. T. Tümay, T. Kutlu, A. Arvas, M. Ateş. Yenidoğanlarda farklı hepatit aşılarının immünojenitesinin değerlendirilmesi. III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. Ankara, 7-9 Kasım 1996. s. 40 (poster)

46. S. Türkoğlu, G. Tümay, F. Çullu, T. Kutlu, İ. Yıldız, H. Apak, G. Özbay, D. Yüksel-Önel, S. Badur. Hepatit G virusunun RT-PCR ile saptanması ve bir olgu. III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. Ankara, 7-9 Kasım 1996. s. 87 (poster)

47. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, N. Demirkıran, S. Göksel, G. T. Tümay. Çölyak hastalığında karaciğer tutulumu. II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. İstanbul, 5-7 Haziran 1997. P. 40 (poster).

48. N. Urgancı, F. Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, G. Özbay, G. T. Tümay. Bir infantil hemanjioendotelyoma olgusu. II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. İstanbul, 5-7 Haziran 1997. P. 40 (poster).

49. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, A. Sarıoğlu, G. T. Tümay. Çocuklarda kronik konstriktif perikardit. II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. İstanbul, 5-7 Haziran 1997. P. 42 (poster).

50. F. Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, N. Demirkıran, G. Özbay, S. Göksel, G. T. Tümay. Çocukluk çağında otoimmun kronik aktif hepatitler. II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. İstanbul, 5-7 Haziran 1997. P. 7

51. N. Demirel, F. Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, K. Midilli, G. T. Tümay. Çocukluk çağında A hepatitinin seyri. II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. İstanbul, 5-7 Haziran 1997. P. 8 (poster).

52. F. Çullu, T. Kutlu, N. Demirel, T. Erkan, G. Özbay, S. Badur, G. T. Tümay. Çocukluk çağında kronik B hepatitinin serolojik, histolojik seyri. II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. İstanbul, 5-7 Haziran 1997. P. 48 (poster).

53. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, N. Demirkıran, S. Göksel, G. T. Tümay. Çölyak hastalığında karaciğer tutulumu. XLI Milli Pediatri Kongresi. Van, 27-30 Haziran 1997. (Poster)

54. T. Kutlu, T. Erkan,  F. Çullu, N. Urgancı, Ş. Ballı, G. T. Tümay. Nadir bir hiperamilazemi nedeni; makroamilazemi. XLI Milli Pediatri Kongresi. 27-30 Haziran 1997, Van. (Poster)

55. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, Ş. Ballı, G. T. Tümay. Bir polispleni olgusu. XLI Milli Pediatri Kongresi. 27-30 Haziran 1997, Van. (Poster)

56. F. Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, N. Demirkıran, G. Özbay, S. Göksel, G. T. Tümay. Çocukluk çağında otoimmun kronik aktif hepatitler. XLI Milli Pediatri Kongresi. 27-30 Haziran 1997, Van. (Poster)

57. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, D. Aji, G. T. Tümay. Korozif madde içen çocukların endoskopik olarak değerlendirilmesi. XXXIII. Türk Pediatri Kongresi . Pediatride Acil. 29 Eylül-3 Ekim 1997, İstanbul. C-2 (poster)

58. M. Alikaşifoğlu, F. Çullu, T. Kutlu, A. Arvas, E. Erginöz, M. Ateş, G. T. Tümay. Yenidoğanlarda farklı hepatit B aşılarının immünojenitesinin değerlendirilmesi. XXXIII. Türk Pediatri Kongresi . Pediatride Acil. 29 Eylül-3 Ekim 1997, İstanbul. C-16 (poster)

59. T. Erkan, T. Kutlu, E. Yılmaz, F. Çullu, G. T. Tümay. Çölyaklı türk çocuklarında doku tipi tayini. XXXIII. Türk Pediatri Kongresi. Pediatride Acil. 29 Eylül-3 Ekim 1997, İstanbul. C-4 (poster)

60. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, B. Kırdar, G. T. Tümay. Çölyak hastalığına eşlik eden kistik fibrozlu iki olgu. XXXIII. Türk Pediatri Kongresi. Pediatride Acil. 29 Eylül-3 Ekim 1997, İstanbul. C-3 (poster)

61. T. Erkan, M. H. Polat, T. Kutlu, F. Çullu, G. T. Tümay. Çölyaklı türk çocuklarında parmak ve avuç içi izleri. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. S-3

62. T. Kutlu, E. M. Gülcan, T. Erkan, F. Çullu, G. T. Tümay. Çölyak hastalığında kistik fibroz sıklığı. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. S-4

63. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, E. M. Gülcan, S. Göksel, G. Doğusoy, G. T. Tümay. Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. S-5

64. T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, E. M. Gülcan, G. T. Tümay. Proteİn kaybettiren enteropatili olgularımız. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. S-6

65. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, A. Erdem, H. Apak, L. Yüksel, G. T. Tümay. Bir endoskopi komplikasyonu: duodenal hematoma bağlı obstrüktif sarılık. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. P-5

66. T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, M. Çelik, T. Demir, B. Tüysüz, G. T. Tümay. Hennekam sendromlu bir olgu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. P-6

67. N. Urgancı, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, R. Öztürk, G. T. Tümay. Çocuklarda Helicobacter pylori ve A hepatiti antikorları sıklığı. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. P-8

68. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, Ç. Aktuğlu, P. Serdaroğlu, G. T. Tümay. Karaciğer hastalığı ön tanısı ile başvuran bir Becker müsküler distrofi olgusu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. P-19

69. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, S. Göksel, G. Doğusoy, G. T. Tümay. Peptik ülserli olgularımızın retrospektif dökümü. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. S-29

70. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, G. Özbay, O. F. Şenyüz, G. T. Tümay. Neonatal hepatitli olgularımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. P-31

71. T. Kutlu. A hepatitinde ekstrahepatik tutulumlar. Viral hepatitlerde ekstrahepatik tutulumlar paneli. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. S-

72. T. Kutlu. Gastrik motilite bozuklukları. Gastrointestinal sistem motilite bozuklukları paneli. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara. S-

73. T. Kutlu. Hepatit B aşısının komplikasyonları. IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. 4-6 Kasım 1998, Ankara. Program ve Kongre kitabı. S.102-8

74. E.M. Gülcan, F. Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, G. Özbay, S. Badur, G.T. Tümay. Kronik B hepatitli çocuklarda steroid ve alfa interferon tedavisi. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi. 19-23 Mayıs 1999, Ankara. S-27

75. S. Mercimek, T. Kutlu, G. Doğusoy, T. Erkan, F. Çullu, G. T. Tümay. Çölyaklı çocukların aile bireylerinde çölyak hastalığı görülme sıklığı. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi. 19-23 Mayıs 1999, Ankara. S-29

76. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, S. Celayir, N. Sarımurat, D. Yeker, G.T. Tümay. Kısa barsak sendromlu hastalarımız. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi. 19-23 Mayıs 1999, Ankara. P-46

77. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, S. Göksel, G.T. Tümay. Üst gastrointestinal sistem kanaması ile gelen çocuklardaki helicobacter pylori sıklığı. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi. 19-23 Mayıs 1999, Ankara. P-98

78. T. Kutlu, A. Akcan, E.M. Gülcan, T. Erkan, F. Çullu, Ö. Kasapçopur, G.T. Tümay. A hepatitine eşlik eden bir Henoch-Schönlein vasküliti olgusu. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi. 19-23 Mayıs 1999, Ankara. S-27

79. E.M. Gülcan, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, M. Hacıbekiroğlu, G.T. Tümay. Çocukluk çağı kronik karaciğer hastalıklarında antikardiolipin antikorları. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, İstanbul. P-102

80. N. Urgancı, F. Çullu, B. Kıran, T. Erkan, T. Kutlu, G.T. Tümay. Kolestazlı çocuklarda plazma endotelin-1 düzeyi. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, İstanbul. P-151

81. E.M. Gülcan, F, Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, G. Özbay, M Ateş, G.T. Tümay. Hepatik bulgularla ortaya çıkan glikojen depo hastalıklı olguların değerlendirilmesi. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, İstanbul. P-162

82. T. Erkan, Ç. Aktuğlu, E. M. Gülcan, T. Kutlu, F. Çullu, G.T. Tümay. İlk bulgusu amenore olan ve trombositopeni ile seyreden bir Wilson olgusu. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, İstanbul. P-163

83. N. Urgancı, F. Çullu, B. Kıran, T. Erkan, T. Kutlu, G.T. Tümay. Çocukluk çağı kronik karaciğer hastalıklarında plazma endotelin-1 düzeyleri ve klinik önemi. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, İstanbul. P-180

84. E.M. Gülcan, T. Kutlu, T. Erkan, G. Tezel, F.Çullu, G.T. Tümay. İntrahepatik safra yolları azlığı ve sicca sendromu birlikteliği. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, İstanbul. P-182

85. E.M. Gülcan, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, S. Göksel, G. Doğusoy, G.T. Tümay. Çocuklarda enflamatuar barsak hastalığı. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya. P-169

86. T. Kutlu, F. Çullu, E.M. Gülcan, T. Erkan, G. Tezel, T. Celkan, L. Sağlamer, G.T. Tümay. Ülseratif Kolite eşlik eden hemofagositik sendrom. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 10-15 Ekim 1999, Antalya. P-170

87. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, E.M. Gülcan, G. Doğusoy, G.T. Tümay. Soliter rektal ülserli bir olgu. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10-15 Ekim 1999, Antalya. P-171

88. E.M. Gülcan, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, G.T. Tümay. Portal ven obstrüksiyonu ve kronik karaciğer hastalığı olan çocuklarda protein C, protein S ve antitrombin III düzeyleri. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul, S-30

89. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, G.T. Tümay. Kronik B hepatli çocukların lamivudin ile tedavisi. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul, S-31

90. E.M. Gülcan, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, G.T. Tümay. Portal ven obstrüksiyonulu çocuklarda antikardiolipin antikorları. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul, S-32

91. E.M. Gülcan, T. Kutlu, S. Sander, T. Erkan, F. Çullu, G. Özbay, G.T. Tümay. Neonatal küçük sol kolon sendromu ve konjenital hipotiroidi birlikteliği. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul, P-43

92. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, H. Emir, E. Yeşildağ, N. Sarımurat, O.F.Şenyüz, G.T. Tümay. Uzun süreli izlemde portal hipertansiyonlu çocuklarda kanamanın önlenmesinde en etkili tedavi şekli. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul, P-41

93. T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, İ. Ceyhan, N. Urgancı, G. T. Tümay. Çocukluk çağı kronik B hepatitinin lamivudin ile tedavisi. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya, S-1

94. T. Erkan T. Kutlu, F. Çullu, G. Doğusoy, S. Göksel, G. T. Tümay. Çocuklarda lansoprazol, klaritromisin, amoksisilinin 1 hafta süre ile kullanımının Helicobacter pylori eradikasyonundaki etkinliği. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya, P-147

95. T. Erkan, E. Aslan, T. Kutlu, F. Çullu, T. Celkan, G. T. Tümay. Kolanjit atağı ile gelen ve G6PD + protein C eksikliği + portal ven trombozu saptanan bir portal hipertansiyon olgusu. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya, P-397

96. E. M. Gülcan, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, G. T. Tümay. Portal ven obstrüksiyonlu çocuklarda antikardiyolipin antikorları. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya, P-402

97. E. M. Gülcan, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, G. T. Tümay. Portal ven obstrüksiyonu ve kronik karaciğer hastalığı olan çocuklarda protein C, protein S ve antitrombin III düzeyleri. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya, P-403

98. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, H. Emir, E. Yeşildağ, N. Sarımurat, O. F. Şenyüz, G. T. Tümay. Uzun süreli izlemde portal hipertansiyonlu çocuklarda kanamanın önlenmesinde en etkili tedavi şekli. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya, P-411

99. V. Shams, T. Erkan, M. K. Gümüştaş, F. Çullu, T. Kutlu, H. Kaya, S. Aydın, G. T. Tümay. Pediatrik hastalarda portal hipertansiyon gelişiminde nitrik oksidin yeri. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya, P-431

100. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, G.T. Tümay. Çocuklarda evde enteral beslenme. KEPAN Kongresi

101. A. Akcan, T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, İ. Kibar, G. T. Tümay. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu ve demir eksikliği anemisi ilişkisi. XXXVII. Türk Pediatri kongresi. 14-18 Mayıs 2001, İzmir, P-214 (sözlü bildiri)

102. T. Kutlu, T. Erkan, F. Çullu, İ. Ceyhan, N. Urgancı, M. Gülcan, E. Akdenizli, G. T. Tümay. Çölyak hastalığı tanısında doku transglutaminaz antikorlarının değeri. XXXVII. Türk Pediatri kongresi. 14-18 Mayıs 2001, İzmir, P-244 (poster)

103. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, G. T. Tümay. İki zamanlı A hepatiti olgularımız. 4. Ulusal Hepatoloji kongresi. 14-16 Haziran 2001, İstanbul, P-133 (poster)

104. T. Erkan, F. Çullu, T. Kutlu, H. Çerçiözkan, E. Kıray, G. T. Tümay. Kronik karaciğer hastalarında hepatit A aşısı yapılmalı mı? 4. Ulusal Hepatoloji kongresi. 14-16 Haziran 2001, İstanbul, P-134 (poster)

105. N. Urgancı, F. Çullu, T. Erkan, T. Kutlu, G. Özbay, G. T. Tümay. Sirozlu hastalarda böbrek fonksiyonlarında endotelin-1 düzeyi. 4. Ulusal Hepatoloji kongresi. 14-16 Haziran 2001, İstanbul, P-208) (poster)

106. N. Urgancı, F. Çullu, g. Batmaz, T. Erkan, T. Kutlu, G. Özbay, G. T. Tümay. Sirozlu hastalarda atrial natriüretik peptidin kardiyak fonksiyonlar üzerine olan etkisi. 4. Ulusal Hepatoloji kongresi. 14-16 Haziran 2001, İstanbul, P-209 (poster)

107. T. Kutlu, T Erkan, F Çullu, A Yavuz, Y Taştan, H Çam, GT Tümay. Çocuklarda korozif madde içilmesi: 10 yıllık deneyimimiz. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul, 10-14 Haziran 2002: S-09

108. T. Erkan, H. Çam, H. Özkan, E Kıray, T Kutlu, Y Taştan, F Çullu. Akut karın ağrısı ile çocuk acil birime başvuran hastaların klinik dağılımı: preliminer bir çalışma. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul, 10-14 Haziran 2002: S-10

109. H. Özdemir, T. Kutlu, A. Aydın, T. Erkan, F. Çullu, P. İşgüven, İ. Arslanoğlu, M. Yıldız, İ. Ceyhan, G. Doğusoy, G.T. Tümay. İnsüline bağımlı diabetes mellituslu Türk çocuklarında asemptomatik çölyak hastalığı sıklığı.V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 6-8 Kasım 2002: S-04.

110. E. M. Gülcan, A. Varol, T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, Z. Önal, E. Adal, Ö. Ulucaklı, P. Karadağ, Y. Karalar. Çocukluk çağı Helicobacter pylori enfeksiyonunun tespitinde feçes antijen testinin tanısal değeri. V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 6-8 Kasım 2002: P-16.

111. S. Sözen, B. Tüysüz, T. Kutlu, T. Erkan, G. Doğusoy. Down sendromlu çocuklarda çölyak hastalığı sıklığının ve serolojik testlerin tanısal üstünlüğünün araştırılması. V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. İstanbul, 6-8 Kasım 2002: P-26.

112. T. Erkan,  T. Kutlu, N. Urgancı, F. Çullu-Çokuğraş, GT. Tümay. Kronik B hepatitli çocuklarda thymosin-? tedavisi: preliminer bir çalışma. 39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya, 17-22 Haziran 2003: S-34

113. E. Yılmaz, F. Çullu-Çokuğraş, Y. Doğan, T. Kutlu, T. Erkan, S. Kuruoğlu, G. Doğusoy. Süt çocukluğunda Crohn hastalığı ve immün yetmezliğin görüldüğü bir olgu. 39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya, 17-22 Haziran 2003: P-142

114. E. Yılmaz, T. Erkan, H. Şentürk, T. Kutlu, F. Çullu-Çokuğraş. Karın ağrısı ile başvuran bir olguda papilla vateri darlığı. 39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya, 17-22 Haziran 2003: P-145

115. Y. Doğan, F. Çullu, Y. Ergül, S. Kuruoğlu, T. Kutlu, T. Erkan. Multipl karaciğer kistleri ve mezenter kisti olan hidatik kist olgusu. 39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya, 17-22 Haziran 2003: P-150

116. Y. Doğan, F. Çullu, B. Güven, A. Güler, T. Erkan, T. Kutlu. Kronik karaciğer hastalığını taklit eden konstriktif perikardit olgusu. 39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya, 17-22 Haziran 2003: P-154

117. Y. Doğan, F. Çullu-Çokuğraş, T. Erkan, T. Kutlu, G. Özbay, O.F. Şenyüz, G. Tümay. Çocukluk çağı sirozlu olgularımız. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. Kuşadası, 30 Eylül-5 Ekim 2003: 128. PB.07/32.

118. Y Doğan, S. Çakmak, T. Erkan, F. Çokuğraş Çullu, T. Kutlu. Çocuklarda Fonksiyonel barsak hastalığı. 47. Milli Pediatri Kongresi, 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2. Pediatri Asistanları Kongresi. İstanbul, 21-24 Ekim 2003: 242 (Sözel bildiri).

119. M. Aydoğdu, T. Erkan, H. Uzun, S. Aydın, Y. Doğan, F. Çullu Çokuğraş, T. Kutlu, M. Gülcan, E. Erginöz, OF: Şenyüz. Portal hipertansiyonda serum leptin ve homosistein düzeylerinin anlamı ve antropometrik değerler ile ilişkisi. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, 5-7 Mayıs 2004: 130. P20.

120. Y. Doğan, F. Çokuğraş Çullu, T. Kutlu, T. Erkan, G. Özbay. Otoimmün hepatitli olguların uzun dönem izlemleri. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, 5-7 Mayıs 2004: 136. P-33.

121. Doğan Y, Çokuğraş Çullu F, Erkan T, Özbay G, Şenyüz OF, Kutlu T. Sirozlu olgularımız ve izlem süreçleri. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, 5-7 Mayıs 2004: 141. P-44

122. Doğan Y, Erkan T, Çokuğraş Çullu F, Kutlu T, Özbay G, Şenyüz OF. Biliyer atrezili olgularda Kasai ameliyatının uzun süreli izlem sonuçları. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, 5-7 Mayıs 2004: 143. P-49.

123. Doğan Y, Erkan T, Çokuğraş Çullu F, Kutlu T. Korozif madde alımı sonrası komplikasyonların önlenmesinde steroid tedavisinin yeri. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, 5-7 Mayıs 2004: 157. P-79

124. Doğan Y, Erkan T, Ergül Y, Çokuğraş Çullu F, Kutlu T. Kabızlık yakınması ile getirilen olguların retrospektif dökümü. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, 5-7 Mayıs 2004: 160. P-84.

125. Doğan Y, Çokuğraş Ç.F, Erkan T, Özbay G, Kutlu T. Wilson tanılı olgularımızın klinik görünümleri tedavi sürecindeki izlemleri. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Ağustos-5 Eylül 2004: 202. PB.12/62.

126. Doğan Y, Çokuğraş Ç.F, Erkan T, Kutlu T. Kronik B hepatitli olgularda interferon veya lamivudin interferon kombinasyon tedavisinin kısa ve uzun dönemde büyüme üzerine etkisi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Ağustos-5 Eylül 2004: 202. PB.12/63

127. Doğan Y, Erkan T, Yalvaç S, Altay S, Çokuğraş FÇ, Aydın A, Kutlu T. Çocuk Kliniği’ne yatırılan hastaların beslenme durumları. V. KEPAN kongresi, Kuşadası, 6-10 Ekim 2004: 160. P34.

128. Doğan Y, Baş V, Çullu Çokuğraş F, Erkan T, Kutlu T. Ailesel hipobetalipoproteinemi: olgu sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul. 21-25 Haziran 2004, P56, sayfa: 354

129. Apak H, Karaman S, Doğan Y, Ocak S, Canbolat A, Celkan T, Kutlu T. Su çiçeğinin nadir bir komplikasyonu: otoimmun hemolitik anemi. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul. 21-25 Haziran 2004, P130, sayfa: 376

130. Önal Z, Kutluğ Ş, Erkan T, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Kuruoğlu S, Dobrucalı A, Dervişoğlu S, Şenyüz OF. Nadir bir karın ağrısı nedeni: ektopik mide içeren tip IVb koledok kisti. V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran 2005, P005.

131. Midilli K, Urgancı N, Çokuğraş FÇ, Ergin S, Erkan T, Kutlu T. Sağlıklı ve kronik hepatitli çocuklarda TTV, SEN-D ve SEN-H virüs DNA’sı prevalansları. V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran 2005, P075.

132. T. Kutlu, L. Yüksel-Soycan, E. Karataylı, A.R. Türkyılmaz, C. Yurdaydın, A.M. Bozdayı. Ülkemizde tanımlanmış ilk vaccine escape mutasyon olgusu. V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran 2005, sayfa: 65 (PO44)

133. Kutlu T. Çocuklarda kronik C hepatitine yaklaşım ve tedavi. Kronik hepatit paneli. 1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 20-23 Şubat 2005, sayfa: 94-97

134. Dülger E, Önal Z, Doğan Y, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Şenyüz OF, Erkan T. Geç tanı alan tirozinemi tip 1 olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 22-25 Haziran 2005, sayfa: 591 (P22-033).

135. Demir İ, Önal Z, Kutluğ Ş, Doğan Y, Kasapçopur Ö, Uysal S, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Erkan T. Otoimmün hepatit ve nörolupus tanılı 13 yaşında kız hasta. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 22-25 Haziran 2005, sayfa: 592 (P22-035).

136. Doğan Y, Önal H, Usta M, Zeybek Ç, Barut K, Kıykım E, Önal Z, Çokuğraş FÇ, Erkan T, Kutlu T. Glükoz-galaktoz malabsorpsiyonu: iki olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 22-25 Haziran 2005, sayfa: 592 (P22-036).

137. Doğan Y, Alhai S, Erkan T, Önal Z, Usta M, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu: yakınma, endoskopik bulgu, tanı yöntemleri ve tedavi sonrası eradikasyon oranlarının değerlendirilmesi. 49. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 14-17 Eylül 2005, sayfa:326 (MP-52).

138. Kutlu T. Neonatal kolestaz tanımı ve etyopatogenezi. Neonatal kolestaz paneli. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 19-22 Şubat 2006, sayfa: 119-121

139. Kutlu T. Çocuklarda safra kesesi hastalıkları. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Çeşme-İzmir, 11-14 Nisan 2006, sayfa: 54-58 (konferans).

140. Önal Z, Koca B, Usta M, Kuruoğlu S, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Erkan T. Wilson hastalığına eşlik eden safra kesesi hidropsu. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Çeşme-İzmir, 11-14 Nisan 2006, sayfa: 230 (P003).

141. Önal Z, Usta M, Doğan Y, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Erkan T. Çocukluk çağı kabızlığında elektrolit içeren polietilen glikol kullanımı. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Çeşme-İzmir, 11-14 Nisan 2006, sayfa: 254 (P049).

142. Önal Z, Cengiz EÖ, Usta M, İlçe Z, Erdoğan E, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Erkan T. Jejunal polipe ikincil gelişen kronik invajinasyon olgusu. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Çeşme-İzmir, 11-14 Nisan 2006, sayfa: 277 (P090).

143. Doğan Y, Erkan T, Önal Z, Usta M, Doğusoy G, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Çeşme-İzmir, 11-14 Nisan 2006, sayfa: 291 (P124).

144. Doğan Y, Erkan T, Önal Z, Usta M, Doğusoy G, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Mide dokusundaki laktoferrin miktarı ile Helicobacter pylori enfeksiyonu arasındaki ilişki. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Çeşme-İzmir, 11-14 Nisan 2006, sayfa: 291(P125).

145. Önal Z, Cengiz EÖ, Usta M, Çokuğraş FÇ, Kutlu T, Erkan T. Karaciğer hastalığının eşlik ettiği G542X mütasyonlu Kistik fibrozis olgusu. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Çeşme-İzmir, 11-14 Nisan 2006, sayfa: 306 (P154).

146. Önal Z, Çokuğraş FÇ, Doğan Y, Usta M, Erkan T, Doğusoy G, Göksel S, Kutlu T. Enflamatuvar bağırsak hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. 42. Türk Pediatri Kongresi, Belek-Antalya, 15-20 Mayıs 2006, sayfa: 513 (S036).

147. Önal H, Ercan O, Koç B, Kutlu T. Neonatal kolestazın nadir bir nedeni: izole ACTH eksikliği. 42. Türk Pediatri Kongresi, Belek-Antalya, 15-20 Mayıs 2006, sayfa: 532 (P046).

148. Önal Z, Cengiz EÖ, Usta M, Önal H, Ercan O, Çokuğraş FÇ, Erkan T, Kutlu T. Ciddi gastrointestinal hipomotilite ile başvuran doğumsal hipotiroidi olgusu. 42. Türk Pediatri Kongresi, Belek-Antalya, 15-20 Mayıs 2006, sayfa: 535 (P056).

149. Usta AM, Çokuğraş FÇ, Topal N, Erkan T, Kutlu T. CMV enfeksiyonuna bağlı gelişen protein kaybettiren gastroenteropati: olgu sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 08-12 Kasım 2006, sayfa: ?? (PP-171).

150. Usta AM, Çokuğraş FÇ, Topal N, Erkan T, Kutlu T. Testiküler feminizasyon’lu bir hastada rektal ve vajinal kanama: olgu sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 08-12 Kasım 2006, sayfa: (PP-295).

151. Kutlu T. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun tanı ve tedavisi. I. Ulusal Pediatrik Gastroözofageal Reflü Kongresi, Kuşadası 23-25 Kasım 2006, sayfa: 24-27152. Çokuğraş H, Camcıoğlu Y, Akçakaya N, Erkan T, Kutlu T, Önal Z, Çullu-Çokuğraş F, Usta M.  Kistik fibrozis tanısıyla izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi. 43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum, 16-20 Mayıs 2007, sayfa: 233 (S031)

© Copyright tufankutlu.com - All Rights Reserved Ana Sayfa      İletişim      Site Haritası      Hastalıklar
CV      Genel Bilgiler      Kongre ve Bildiriler      Basında      Yayın Listesi
Creations & Technology BTS