<< 1 - 2 - 3 >>
İLK YARDIM

İlk Yardım Nedir? 
   
Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

İlk Yardımcı Kimdir? 
  
 İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle , sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar. 

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir? 
   
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, 
   Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, 
   İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.
 

İlk Yardım Temel Uygulamaları Nelerdir?
   Koruma
   
Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. 
      
Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır. 
      Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir. 
      Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. 

      Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır. 
      Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir. 
      Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 
      Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır, ortam havalandırılmalıdır. 
      Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir. 
      Hasta/yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır. 

      Hasta/yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir. 
      Kanamalı durumlarda mutlaka Hepatit B, C, HIV/AİDS gibi hastalıklara karşı korunmak için eldiven giyilmelidir.